Underhållsansvar

Underhållsansvaret regleras ofta i stadgarna. Men detta kan vara svårt att tolka och gränsdragningen kan skapa problem.
Därför kommer här en liten lista som förhoppningsvis skall underlätta och som visar på vem som är ansvarig för underhållet.


Avloppsledning och golvbrunn

Här gäller det att kontrollera med respektive förenings grundstadgar.
Vissa föreningar, exempelvis HSB-föreningar, lägger ansvaret på föreningen gällande golvbrunn, avlopp och elledningar. Föreningar som förvaltas av Bostadsrätterna (tidigare SBC) lägger däremot ansvaret på den enskilde medlemmen.


Balkong

Som bostadsrättsinnehavare har man ansvar för målning och underhåll av insidan av balkongen, för räcket, inglasningen, ytskiktet på golvet och för markisen.


El

Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för kontakter, strömbrytare, elledningar inom lägenheten, byte och underhåll av säkringar etc.
Vad gäller de icke synliga elledningarna i lägenheten skiljer sig föreningarna åt beroende på vad som står i föreningens grundstadgar.


Fönster

Inre underhåll så som målning, fönsterglas på insidan, beslag, tätlister, persienner, markiser, kitt och spröjs står den enskilde bostadsrättsinnehavaren för.
Yttre underhåll så som bågar, karmar och dropplister skall föreningen stå för.


Förråd

Föreningen står för förrådets väggar i källare och på vind. Dock kan man ha ett visst ansvar om det ingår i upplåtelsen.


Innertak

Bostadsrättsinnehavaren står för innerstaket och underhållet av detta.


Kök

Bostadsrättsinnehavaren står för underhållet av köket. Detta inkluderar vitvaror, snickerier, diskbänk, luckor, bänkskivor och så vidare.


P-plats

Om p-platsen ingår i upplåtelsen ansvarar bostadsrättsinnehavaren för skötsel och underhåll.
För det mesta hyr bostadsrättsinnehavaren dock p-platsen av föreningen genom separat avtal och då står föreningen för underhållet, om inte hyresavtalet säger något annat. Dock är det normalt att man får skotta och sanda sin egen p-plats.


Radiatorer

Bostadsrättsinnehavaren står för målning av element och ledningar.
Föreningen ansvarar sedan för själva värmeelementet inklusive ventil och termostat, in- och utgående värmeledningar etc.


VA-armaturer

Bostadsrättsinnehavaren svarar för blandare, kranar, vattenlås, bottenventil i toalett och liknande.


VA-ledningar

Bostadsrättsinnehavaren svarar för kall- och varmvattenledningar från anslutningspunkten (ballofixlås) fram till vattenblandaren. Med andra ord står bostadsrättsinnehavaren för synliga rörledningar i bostaden.
Avloppsledningar under diskbänk fram till golvyta, vattenlås samt målning och ledningsrör svarar bostadsrättsinnehavaren också för.


Ventilation

Bostadsrättsinnehavaren svara för badrums- och köksfläkt på så sätt att man skall rengöra detta och byta filter. Sedan skiljer sig ansvaret åt beroende på praxis i föreningen.
Kanaler för ventilation och öppna spisar är föreningens ansvar.
Alla ledningar, rökkanaler och ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten med, och som betjänar flera lägenheter, är i princip föreningens ansvar.


VVS-artiklar

Badrumsporslin så som toalett, badkar, dusch, bidè med mera har bostadsrättsinnehavaren själv ansvar för.


Väggar

Bostadsrättsinnehavaren svarar för målning och tapetsering av ytskikt. Ansvaret sträcker sig också ner till tätskikt i badrum och andra våtutrymmen.


Ytterdörren

Ytterdörren brukar bostadsrättsinnehavaren och föreningen dela upp mellan sig.
Föreningen står för utsidan, målning och ytbehandling av denna.
Bostadsrättsinnehavaren står sedan för målning och ytbehandling av insidan, karm, foder, lås, handtag, ringklocka, brevinkast, namnskylt, tröskel och lister.


Yttre utrymmen

Om de ingår i upplåtelsen står de under bostadsrättsinnehavarens ansvar.
I de allra flesta fall brukar dock yttre utrymmen falla under föreningensansvar.


Övrigt

Som bostadsrättsinnehavare ansvar man också för badrumsskåp, gardinstänger, innerdörrar, klädhylla, socklar, terrasser, torkställningar, trösklar, uteplatsen och i princip för allt som hör till lägenhetens inre.
Det är viktigt att undersöka och känna till hur det ser ut i den förening där man själv bor.