Att bo med handikapp

Att bo med handikapp innebär många gånger att man behöver förändra stora delar av sitt boende för att det skall fungera.
I Sverige finns det en hel del hjälp att erhålla i dessa lägen från kommun och landsting och det finns olika bidrag att söka för att handikappsanpassa sitt boende.

Vår rekommendation är att man för en dialog med styrelsen i samband med att man handikappsanpassar sin bostad eller andra delar av fastigheten, som måste bli mer tillgängliga.

Vissa åtgärder kräver föreningens godkännande på grund av att åtgärderna måste passa in med andra regler som föreningen har att följa.
Det kan gälla exempelvis regler som skall följas kring brandskydd och dessa måste då passa in med handikappsanpassningen.

Om bostadsrättsinnehavaren behöver handikappsanpassa kök och badrum eller genomföra en större förändring i bostaden gäller samma regler för vanlig renovering, man måste ansöka om tillstånd från föreningen först.
Detta på samma grunder som vid ansökan vid vanlig renovering. Föreningen har en skyldighet att se till att fastighetens skick inte påverkas negativt av förändringarna.

Har man gjort förändringar utan att ansöka om godkännande från styrelsen kan man bli ersättningsskyldig om skada sedan uppkommer, även om arbetet är korrekt utfört.
Vidare kan man bli skyldig att på egen bekostnad återställa förändringen.

I nästan alla föreningar är det inga problem att få hjälp eller godkännande för handikappsanpassning. Föreningens styrelse brukar vara tillmötesgående och man finner lösningar som fungerar för alla parter.

Om din förening skulle ställa sig på tvären är du varmt välkommen att ta kontakt med Bostadsrättsägarnas jurister. Givetvis är du också välkommen att ta kontakt om du har andra frågor kring handikappsanpassning i bostadsrätt.