Hyra ut i andra hand

Ibland har man inte möjlighet att nyttja sin bostadsrätt så som det var tänkt. Då har man vissa möjligheter att hyra ut bostadsrätten i andra hand. Men det är ingen självklar rättighet att få hyra ut sin lägenhet i andra hand.

Många föreningar godkänner uthyrning enbart i vissa särskilda lägen.
Den vanligaste inställningen är att man vill undvika andrahandsuthyrning på grund av att man som förening tappar kontrollen på de boende. En andrahandshyresgäst har vanligen inte heller samma intresse av att vårda föreningens egendom som bostadsrättsinnehavaren har.

Som bostadsrättsinnehavare har man dock rätt att ansökan om andrahandsuthyrning och när det kan konstateras att det finns godtagbara skäl för uthyrningen bör föreningen godkänna denna.


Ansöker man om att få hyra ut i andra hand och man har godtagbara skäl men föreningens styrelse trots detta säger nej kan man överklaga beslutet till Hyresnämnden.


Rent generellt gäller vid all andrahandsuthyrning att man ansöker om ett godkännande från föreningens styrelse. Ju länge tid man vill hyra ut desto starkare bör skälen vara.
Hyrestiden skall alltid vara begränsad och anges i ansökan.
Andrahandsuthyrning utan föreningens godkännande kan resultera i att bostadsrätten anses förverkad och att man där med blir av med möjligheten att inneha bostadsrätten.

Bostadsrättsägarna tillhandahåller mallar för kontrakt till en ringa summa.
Ta kontakt med oss via telefon eller e-post.


Tips och råd för dig som skall hyra ut i andra hand

Välj hyresgäst med omsorg
När bostadsrätten skall hyras ut i andra hand gäller det att inhämta så mycket information om hyresgästen som möjligt. Ställ så mycket frågor det bara går för att skapa dig en bild av personen du skall hyra ut till. Då ser man ganska snart om hyresgästen söker det som din bostadsrätt erbjuder.


Behåll en uppsättning nycklar
Se till att ha tillgång till bostadsrätten även under uthyrningen. Tänk på att bostadsrätten fortfarande tillhör dig och att du fortfarande har vissa skyldigheten mot föreningen. Därför är det bra att behålla en uppsättning nycklar så att tillgången till bostadsrätten kvarstår.
Om en vattenläcka uppstår i bostadsrätten behöver man som bostadsrättsinnehavare kunna minimera skadan. Vad händer då om hyresgästen är bortrest?

Betala avgiften till föreningen själv
Det är fortfarande bostadsrättsinnehavaren som är skyldig att se till att avgiften för bostadsrätten inkommer i tid till föreningen.
Därför är det riskabelt att förlita sig på att hyresgästen betalar in till föreningen. Betala därför din avgift till föreningen och ha ett eget upplägg med hyresgästen. Detta gäller för alla abonnemang och avtal som står i bostadsrättsinnehavarens namn.


Ha kontakt med dina grannar
Välj ut någon granne och informera dem om att bostadsrätten kommer att hyras ut. Då kan de höra av sig till dig om något inte är som det skall vara.


Hyrestid längre än två år
Om hyrestiden kommer att vara längre än två år bör man anmäla till Hyresnämnden att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd. Om besittningsskydd träder i kraft kan man annars ha svårt att säga upp hyresgästen när man önskar att uthyrningen skall upphöra.


Hyrestidens upphörande
Var noga med att säga upp hyresavtalet i rätt tid – detta skall ske skriftligen.