Om Bostadsrättägarna
Bostadsrättsägarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation där huvudsyftet är att tillvarata bostadsrättsinnehavares intresse, på samma sätt som Hyresgästföreningen tillvaratar hyresgästers intresse och Villaägarnas Riksförbund tillvaratar villaägares intressen.
Vi vill skapa ett tryggare boende för bostadsrättsinnehavare och ser att vi tillsammans har enorma möjligheter att nå dessa mål.
Att bo i bostadsrätt skall vara tryggt och tillsammans kan vi göra det så ekonomiskt gynnsamt som möjligt.
 

Organisationen står på följande tre ben:

Trygghet:
Som medlem hos oss kan du känna en större trygghet i ditt boende. Du kan vända dig till oss för alla typer av frågor kring ditt boende.
Det kan röra frågor såväl kring ditt boende som frågor kring bostadsrättsföreningen i stort eller då du står i begrepp att köpa eller sälja bostadsrätt. Du kan behöva råd från fackmän inom olika områden och du kan behöva någon att rådfråga om tråkigheter skulle uppstå kring ditt boende. Du kan också behöva hjälp på olika sätt. Då är vi rätt partner för dig.
Vi finns här kring allt som rör din bostadsrätt. 

Billigare boende:
Tillsammans blir vi starkare och kan skapa förmånliga rabatter och avtal för alla våra medlemmar. Som enskild bostadsrättsinnehavare är man i klorna på många leverantörer men som grupp kan vi få förmånliga rabatter och förmåner som leder till ett billigare boende för oss alla.

Intressebevakande och opinionsbildande:
Vi bevakar aktivt våra medlemmars intressen och arbetar aktivt med att skapa opinion i frågor som är viktiga för bostadsrättsinnehavare.
Dels driver vi frågor som kommer från enskilda medlemmar dels driver vi frågor som vi ser är intressanta för gruppen bostadsrättsinnehavare. Vi är remissorgan i bostadsrättsfrågor och sänder in våra synpunkter vid utredningar i bostadsrättsfrågor. Sänd oss dina synpunkter t.ex. på utredningen om stärkt kosumentinflytande inom bostadsrättsfrågor se http://www.regeringen.se/498f3b/contentassets/0ca6c45f7eec469fb42316ba7457d09d/starkt-konsumentskydd-pa-bostadsrattsmarknaden-sou-201731
Vår emailadress info@bostadsrattsagarna.com

Styrelse
Bostadsrättsägarnas Riksförbunds styrelse består av:

Staffan Teste - ordförande 
Rolf Wikström - styrelseledamot
Anders Bjurstedt - styrelseledamot

Stadgar