loading...

 Vi hjälper dig

Vårt förbund finns för dig som är bostadsrättsinnehavare.

Vi tillvaratar dina intressen gentemot lagstiftare och i tvister som du kan drabbas av. Vi finns här för dig om du ställs inför ett problem, till exempel om du hamnar i konflikt med din förening, med köpare och säljare av bostadsrätt. 
Genom ett medlemskap hos oss blir du inte ensam med dina frågeställningar.  Du har tillgång till de sakkunniga personer som vi handplockat inom varje område; allt ifrån juridik till ekonomi och besiktning etc. Vi har samarbete med jurister som medverkat i över 300 domar över hela Sverige i olika frågor.

Behöver du opartisk ordförande på föreningsstämman kan du få hjälp av oss.   Vi har i Stockholm flera ordförande som kan ställa upp.
Vi kan också bidra med granskningsman http://www.särskildgranskare.se/Artikel%20i%20Bor%C3%A4tt%20nr%206-2016%20-%20S%C3%A4rskild%20granskning.pdf
Vi har pressat priset på medlemskapet för att skapa större möjligheter till för dig att kunna ta rätt hjälp.

Varmt välkommen till oss!
Medlem som bhöver hjälp, ring oss, Telefon: 08-778 78 14
Email info@bostadsrattsagarna.com

-----------------------------
BADVIKS AB
Reprovägen 13
183 77 TÄBY
Mobil +46 (0)730 34 30 39
Badrumsinredare som hjälper våra medlemmar med rabatt
Från BADVIKS AB
"Badviks är ett företag som har sina rötter från det ledande kakellandet Spanien. Efter 12 års erfarenhet som projektledare på Fredells Byggvaruhus i Nacka vill vi fortsätta att erbjuda Stockholm kvalitet, service och trygghet till rätt pris. Är du ute efter att renovera är vi det självklara valet för dig."

https://temal.se/badviks-aterforsaljare-av-temals-badrumssortiment/

Nyheter och annan information


Nya lagar 1 jan 2023

Remissvar Tryggare bostadsrätt december -21

Bostadsrättsägarnas Riksförbund har lämnat remissvar kring bostadskapning m m. Se https://www.regeringen.se/4b0489/contentassets/1b7571abb2014dc68fb0a64834288b42/bostadsrattsagarnas-riksforbund.pdf
Lagarna finns på riksdagens hemsida.


Intressant jobb för
Juridikstuderande

Vi behöver utöka våra juridiska resurser. Juridikstuderande kan få timanställning. Emaila intresseansökan till oss info@bostadsrattsagarna.se

2019/8  Vind i radhus provas i hovrätt
Rättsinnehavare blev av med radhusets vind i tingsrätt. Föreningsstyrelse hävdade att vinden ägdes av föreningen trots att den endast kan nås innifrån radhuset. Hovrätt prövar målet i höst.
2019/07 Styrelse bviljade utbyggnad av uterum till egna ledamöter
Utbyggnaden togs aldrig i föreningsstämma. Medlemmar reagerade och bytte ut styrelsen samt stoppade utbyggnaden
2019/02
Prövas i hovrätt

Två bostadsrättsägare har fått prövningstillstånd för två olika fall av vattenskador. I ett fall fick bostadsrättsinnehavaren in vatten genom fasaden. Parterna har nu förlikts så att bostadsrättsinnehavaren fick en del av sina kostnader betalda. I det andra fallet medgav hovrätten prövning för en bostadsrätts-innehavare som fått sin tredje vattenskada inom 10 år. Hovrätten gjorde ingen ändring och HD bviljade ej prövning.
2018/05/04
Slapp åverkan
Svea Hovrätt dömde den 4 maj 2018 att bostadsrätts-innehavare i Uppsala inte behöver öppna sitt badrum för att styrelseledamöter i före-ningen skall få göra partiellt stambyte i sina lägenheter.
Två styrelseledamöter i en brf i Uppsala samt en annan med-lem har alla drabbats av en vattenläcka. De tre berörda bor i våning 5,4 3 i ett femvånings bostadshus. De beslöt sig då för att de skulle kunna renovera sina lägenheter i mycket större utsträckning om de samtidigt också genomförde ett partiellt stambyte i de tre våningarna. Men för att detta skulle kunna genomföras var de tvungna att tränga in i badrummet hos bostadsrättsägarna i våning 2 där stammarna skulle skarvas.
En säkerhetslucka skulle då öppnas i badrummet på våning 2. Bostadsrättshavarna i den lägenheten motsatte sig denna åverkan då deras våtrums-skydd skulle brytas och försäkringsbolaget meddelade att det var osäkert om försäkringen skulle gälla för framtida vattenskador.
De tre med vattenskadade lägenheter fick med sig medlemmarna i föreningen på sin lösning vid ett extrainkallet medlemsmöte att tvinga de boende på våning 2 att upplåta sitt badrum, men hy-resnämnden avslog förening-ens begäran. Bostadsrättsföreningen överklagade då till Svea Hovrätt som är sista instans. Svea Hovrätt kom fram till att det inte var ett litet ingrepp som skulle göras i bostads-rättsinnehavarnas badrum och avslår föreningens överkla-gande.
 
-  Det är glädjande att Svea Hovrätt kommer fram till detta beslut, säger Staffan Teste Ordförande i Bostadsrätts- ägarnas riksförbund, som har varit ombud för de berörda bostadsrättsinnehavarna i Uppsala.
- Det är många förenings-styrelser som tror att de kan tvinga sig in i sina medlemmars lägenheter. Det kan medföra stora skador för en bostadsrättsinnehavare. Lagstiftningen för bostadsrättsinnehavare saknar ordentliga regler för sådana händelser. Idag finns en miljon bostadsrättshavare i Sverige som kan råka illa ut i den här typen av frågor.
-  Det får sägas vara egen-domligt att lagstiftarna inte skrivit ordentliga lagar för bostadsrättsinnehavares skydd på samma sätt som det finns regler för hyresgäster.
-  Bostadsrättsinnehavarna har börjat upptäcka otrygg-heten i föreningsstadgar och lagstiftning och vårt riksförbund ökar idag sitt medlemsantal varje dag.
-  Vi avser att driva rättsfall där lagstiftningen idag är svag. Nyligen förlorade vi i en tingsrätt ett fall där en bostadsrättsinnehavare fick sitt hem delvis förstört på grund av en vattenläcka genom fasaden. Eftersom det är föreningen som svarar för fasaden kan det inte vara rimligt att en bostadsrätts-innehavare själv får svara för den skada som skett i lägen-heten när underhållet av fasaden är för undermåligt. Vi har överklagat tingsrättens beslut. Det finns idag nog ingen annan lagstiftning i Sverige där den drabbade blir skyldig att svara för repara-tioner av skador som åstadkommits av andra.
Parterna förliktes senare i hovrätt så bostadsrättsinne-havaren fick delvis ersättning. Förbundet företrädde bostadsrättsinnehavaren.

2017/08/25/
Kronofogden avslår handräckning begärd av Brf Ekeby för att få bort en bo-stadsrättsägares jacuzzi trots avsaknad av ordningsregler och stämmobeslut. Bostads-rättsägarnas Riksförbund var ombud  för sin medlem.
2017/05/21
Brott mor grundlagen när kommuner köper lägenheter?
http://www.dagensjuridik.se/2017/05/brott-mot-grundlagen-nar-kommuner-koper-bostadsratter-som-flyktingboenden

2017/04/26

Utredningsförslaget om stärkt konsumentskydd för bostadsrättsägare finns nu på regeringens hemsida http://www.regeringen.se/498f3b/contentassets/0ca6c45f7eec469fb42316ba7457d09d/starkt-konsumentskydd-pa-bostadsrattsmarknaden-sou-201731.
2017/09/12
Andrahandsuthyrning har i fyra fall beviljats i hyresnämnder, Bostadsrättsägarna har hjälpt till juridiskt.
2017/04/22
Föreningar stämda för kostnader i samband med vattenläcka och miljöombyggnad. Föreningarna vill ha betalt för avgifter trots obeboeliga lägenheter.
2017/04/21
Förening stämd för hindrande av vindrenovering.
2017/02/09
Bostadsrättsföreningar stämda för förtal

Flera bostadsrättsägare har stämt sina föreningsstyrelser för att de förföljt och förtalat dem. Målen pågår i domstol. Nyligen förliktes en medlem i en samfällighetsförening med en annan medlem som förtalat och dessutom olovligen utnyttjat den första medlemmens drönarbild. Målen visar att enskilda medlemmar inte längre accepterar vad som helst från sina föreningssty-relser. En köpare av bostadsrätt har också stämt säljaren för felaktig reklam inför köpet. Vi hjälper medlemmarna juridiskt.

2016/10/12
Bostadsrättsägare bör alla tillfrågas vid tvist, konstaterar Ordföranden från SBC på Boendemässa Hem Villa och bostadsrätt i Älvsjö. Följs inte alltid av föreningar.

Håll dig ajour med vad som gäller vid köp http://www.omboende.se/sv/Kopa1/Kopa-bostadsratt-/

2016/10/02
Ny föreningslag ändrar stadgar Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar förändras under 2016 http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/06/faktablad-ju16.04-modernisering-av-lagen-om-ekonomiska-foreningar/
Vissa nya bestämmelser påverkar föreningars nuvarande stadgar.

2016/09/07
Styrelseledamot stämd
för förtal i tingsrätt.

En bostadsrättsägare förtalades i ett email som skickades även till andra i styrelsen. Efter stämning förliktes parterna.
 
2016/08/15
Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
 
 En särskild utredare ska se över konsumentskyddet på bostads-rättsmarknaden. Syftet med översynen är att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas.
http://www.regeringen.se/contentassets/11767cf81479441c9c8b14addf440bac/dir-2015-97-starkt-konsumentskydd-pa-bostadsrattsmarknaden.pdf
- Den som köper en bostadsrättslägenhet ska kunna lita på att det finns ett regelverk som skyddar dem. Det är en av de största affärerna man gör i livet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Tipsa oss gärna på Bosadsrättsägarna om det du tycker skall förbättras info@bostadsrattsägarna.se

2015/10/05

Staffan Teste, en av våra jurister, uppmanar bostadsrättsföreningar att ändra sina stadgar.

"Tänk på att det är viktigt vad som står i din bostadsrättsförenings stadgar. De stadgar som många bostadsrättsföreningar har är mer eller mindre kopior av ekonomiska föreningar och ger inte alltid den enskilde bostadsrättsinnehavaren den rätt som borde vara naturlig"
skriver han. Här kan du läsa hans tankar kring det. 


2015/09/01

Här kommer lite tips på hur man kan spara pengar genom att göra kloka energival som bostadsrättsägare för sin förening. Du kan läsa skriften här.


2015/01/30

Bostadsrättsägare blir av med uteplats efter 16 år - förlorar mot föreningen. Ni kan läsa hela artikeln här.


2014/09/19
I dagens debattartikel i DI presenterades slutsatsen i en analys av de nya avskrivningsreglerna som profesorerna Daniel Stattin och Carl Svernlöv gjorde: "Förbudet mot progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar innebär inte i sig att föreningarna måste höja medlemmarnas avgifter".
Läs artikeln.

2014/07/26
I dagens SvD Näringsliv är bostadsrättslagen kritiserad. En bostadsjurist varnar för att missgynnade bostadsrätts- ägare kan vara rättslösa. De riskerar att lämnas i sticket av myndigheter och lagstiftare och anser att lagen måste skrivas om.
Läs artikeln.

2013/09/24
Bostadsrättsägarnas Riksförbund stödjer dialogen kring ett gemensamt bostadsrättsregister.

2012/10/04
Vi på Bostadsrättägarnas Riksförbund har deltagit i arbetet med att ta fram en broschyr som sammanfattar de regler som finns i standarden för bostadens areamätning.
Läs här.

Rösta på ny styrelse

Bostadsrättsägarnas Riksförbund har stämma 2024 via poströstning t.o.m. den 10 juni.
Bostadsrättsägarnas Riksförbund har sin årsstämma vartannat år.
Du som är medlem kan gå till vår andra hemsida www.bostadsrattsagarna.com och logga dig in med medlemskoden till interna medlemssidan där all information om stämman finns. Där hittar du också valberedningens förlag och kan rösta via länk.
Har du glömt koden emaila info@bostadsrattsagarna.com så sänder vi dig en ny kod.

Blir av med bostadsrätt
Kontrollera vad du köper annars kan man riskera bli av med lägenheten https://www.svt.s/nyheter/lokalt/ost/bostadsrattsforening-i-anrikt-hotell-bildades-utan-bygglov  08-2019

Förlikning kring avhysning
Bostadsrättsägarnas Riksförbund medverkade till förlikning kring avhysning i tingsrätt. Br-föreningen hade krävt avhysning och exekutiv auktion.

Tingsrätt stoppar vräkning
Förening i Småland försökte vräka en bostadsrättsinne-havare. Nu konstaterar tingsrätten i Eksjö att föreningens allt i allo uppträtt otillbörligt och att en tvist mellan två persoer inte kan leda till avhysning av en person. Bostadsrättsägarnas riksförbunds ordförande var ombud i målet. (Dom 11/10)

Medlem 5031 !
I maj 2024 valdes medlem 5031 in. Vi växer med fler än en medlem om dagen. Den svaga lagstiftningen för bostadsrättsinnehavare bidrar till att allt fler söker sig till en organisation. Vill du få mer information om oss så emaila info@bostadsrattsagarna.com

BLI MEDLEM IDAG

Bostadsrättsägarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden organisation där syftet är att tillvarata blivande, nuvarande och tidigare bostadsrättsinnehavares in-
tressen. Förbundets målsättning är att skapa trygghet och en bättre ekonomi hos våra medlemmar. Vi har knutit till oss flera juridiska byråer och öppnat för medlemmar fri telefonservice. Du når oss på telefon 08-778 78 14 mellan 9-17.
Tänk på att du som ensam bostadsrättsägare kan behöva hjälp i tvister gentemot byggbolag, föreningsstyrelse m.fl. En årsavgift är en låg försäkringspremie:

300 kronor per kalenderår