Medlem! Vad innebär detta?


Som medlem hos Bostadsrättsägarna erhåller du:
1. En röst som tillvaratar dina intressen
2. Tillgång till rådgivare inom rätt sakområde
3. Rabatter och förmånliga avtal
4. Kontinuerlig information

300 kr / kalenderår    
Ansök om medlemskap

En röst som tillvaratar bostadsrättsinnehavares intressen
Alla behöver vi en röst som tillvaratar våra intressen och bevakar dessa.
Detta gör vi genom att uppvakta politiker, bevaka lagförslag samt uppvakta aktörer som arbetar med bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsföreningar på olika sätt. Vi arbetar med att skapa opinion och uppmärksamma media på orättvisor för bostadsrättsinnehavare.

Tillgång till rabatterad rådgivning av sakkunnig inom rätt område
Att få rätt hjälp vid rätt tillfälle av rätt person är inte alltid lätt. Som medlem ser vi till att du får kontakt med rätt sakkunnig inom det område du har frågor kring. Dessutom får du detta till markant rabbaterat pris som ett led av ditt medlemskap. Vi har för våra medlemmars skull tecknat förmånliga rabattavtal med de vi handplockat och som vi anser vara specialister på bostadsrätt inom just sitt område. Det handlar om allt ifrån jurister och ekonomer till hantverkare och besiktningsmän.
Vår emailadress info@bostadsrattsagarna.com