Att bli sambo

Att bli sambo är oftast en härlig upplevelse. Två människor tycker så mycket om varandra att man vill bo tillsammans och börja bygga på en gemensam framtid.

 

Att bo ihop med en vän är inte att klassas som ett samboförhållande. För att man skall anses vara sambo skall man bo tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Detta innebär lite kort att man skall leva och bo på samma sätt som om man vore gifta.

 

Att bli sambo innebär vissa juridiska snårigheter som man bör känna till. Många lever tillsammans som sambo i många år och gifter sig aldrig. Man bygger upp ett helt liv tillsammans och tänker inte på vad de juridiska konsekvenserna av ett samboförhållande innebär.

 

Exempelvis måste man vara medveten om att allt som innefattar den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget anses som gemensamt om man en dag skulle vilja gå ifrån varandra.

 

Om den ena parten äger en bostadsrätt som den andra parten flyttar in i tillfaller denna bostad den parten som ägde lägenheten, vid en eventuell separation. Men om den ena parten köper en bostadsrätt och man tillsammans flyttar in i den anses den tillfalla båda vid en eventuell separation.

 

Vidare måste man vara medveten om att man som sambos inte ärver varandra, om man inte reglerar detta genom rätt dokument.

 

Inbördes testamente för sambo
Inbördes testamente används främst när två personer ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra. Speciellt för sambor, som inte ärver varandra enligt lag, är det viktigt att upprätta ett inbördes testamente om man vill att den efterlevande sambon skall ärva den avlidne sambons kvarlåtenskap.

 

Bodelning vid samboförhållandets upphörande
När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av parterna begär det. Det finns i ett samboförhållande inte samma krav på bodelning som vid ett äktenskaps upplösning. Men om någon av parterna vill få till stånd en bodelning gäller samma regler som för bodelning i äktenskap.