Gåva

Att ge bort en gåva kan vara minst lika härligt som att erhålla den. Idag är det dessutom så mycket lättare att ge bort en gåva när inte längre gåvoskatten finns. Dock finns en hel del regler att ta hänsyn till i alla fall och dessa bör man känna till.

 

Vid gåva av bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas, som uppfyller lagens formkrav. Gåvobrevet måste vara skriftligt och undertecknas av såväl den som ger bort bostadsrätten som den som tar emot den. Vidare skall gåvobrevet innehålla information om bostadsrätten. Man bör också ta ställning till om gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom, som denne då inte behöver dela med sig av vid en separation. Om man vill göra gåvan till enskild egendom skall även detta skrivas in i gåvobrevet. Slutligen behöver man också informera bostadsrättsföreningen om gåvan.

 

Skulle gåvogivaren vara gift, registrerad partner eller sambo är huvudregeln att även den andre maken, partnern eller sambon måste ge sitt skriftliga samtycka till gåvan.

 

Om man inte uppfyller formkraven är gåvan ogiltig.

 

Vill man ge en gåva i form av en bostadsrätt till ett omyndigt barn utser Överförmyndarnämnden i många fall en god man, som ser till barnets bästa, vid överlåtelsen.

Önskar ni hjälp med denna typen av funderingar, ta då kontakt med oss så hjälper vi till.