Försäkringar

Vad gäller skador i den egna bostadsrätten har du i princip ansvar för allt underhåll efter en skada. Om något oförutsett inträffar är bostadsrättsinnehavaren själv skyldig att reparera det som bostadsrättsinnehavaren har underhållsskyldighet för.

Det finns dock två undantag.
Om skadan uppkommit på grund av brand eller i samband med vattenledningsskada skall föreningen stå för samtliga reparationskostnader, även inne i lägenheten. Om inte skadorna uppkommit på grund av bostadsrättsinnehavarens vårdslösa handlande eller slarv.

Med detta sagt blir behovet av försäkring mer uppenbart. Det gäller att vara rätt försäkrad i sin bostadsrätt!
Normalt tecknar bostadsrättsinnehavaren en hemförsäkring med bostadsrättstillägg men man bör vara noga med att lösa de olika bolagens villkor och inte enbart gå på det bolag som har den billigaste försäkringen.

Många föreningar tecknar idag ett kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna. Detta för att vara säkra på att alla medlemmar har tillräcklig försäkring om skadan skulle vara framme. Dessa kollektiva försäkringar har nästan alltid olika begränsningar och därför bör man som enskild bostadsrättsinnehavare vara noga med att kontrollera att försäkringarna täcker det man själv har behov av.
Har man exempelvis valt ett väldigt exklusivt kakel i badrummet kanske den kollektiva försäkringen inte täcker mervärdet om olyckan skulle vara framme. Då bör man se till att komplettera med egna försäkringar så att man är tillräckligt skyddad, annars riskerar man att få betala merkostnaden för det exklusiva kaklet ytterligare en gång om något skulle hända.