Vad ingår i köpet av bostadsrätt

När man köper en bostadsrätt köper man en andel i en ekonomisk förening. Man köper således inte den lägenhet som man kanske tittar på vid en visning. Köpet ger dock förfoganderätten till lägenheten, på obestämd tid.

Det är viktigt att känna till att man blir delägare i en förening och äger en andel i hela föreningen. Då förstår man också att man kliver in i ett förhållande som medför såväl rättigheter som skyldigheter.

Den främsta skyldigheten är att betala de avgifter, som man är skyldig att betala. Men det finns också andra skyldigheter så som att följa föreningens stadgar och att svara för viss underhållsskyldighet.

Många ställer sig frågande till vad som ingår i bostaden när man är på visningen. Detta skiljer sig nämligen markant från hur det ser ut i andra länder.
Frågor kan komma kring vilken typ av utrustning i köket som ingår samt om tvättmaskinen i badrummet ingår eller om garderoben som står i sovrummet ingår.

Rent generellt kan man säga att alla maskiner som är fast monterade ingår i köpet. Det innebär att en mikro som sitter fast monterad i ett skåp ingår men att en mikro som står på diskbänken inte kan förväntas ingå.
Det samma gäller en diskmaskin som är installerad, jämfört med om den står på diskbänken.

För garderober gäller samma regler som ovan. Om garderoben är fast monterad, som en garderobsvägg med skjutdörrar, bör man kunna förvänta sig att den ingår. Om det dock är en garderob som står i sovrummet och som är en del av ett helt möblemang bör man inte kunna förvänta sig att den skall ingå i köpet.

Det gäller här att vara tydlig och fråga om man är osäker. Ju tydligare man är desto mindre risk är det att man blir besviken.
Det man också kan utgå från som köpare är att om något står upptaget i den objektbeskrivning, som tillhandahölls i samband med marknadsföringen av bostaden, förväntas det ingå i köpet.