Köpa bostadsrätt via fastighetsmäklare

När man köper bostadsrätt via en fastighetsmäklare skall man ställa lite krav på mäklaren och ta vara på de kunskaper som fastighetsmäklaren besitter.
Ställ frågor om bostaden och låt mäklaren berätta allt som man bör känna till i den aktuella affären.

Ställ frågor som vad huset har för framtida renoveringsbehov, känner man till kommande hyreshöjningar, vad har man fått för information från styrelsen och från förvaltaren, har man själv sett några fel i bostaden eller misstänker man något utifrån sin yrkeskunskap, som man som köpare bör titta lite närmare på?

Fastighetsmäklaren är en opartisk mellanman och skall vägleda såväl köpare som säljare så korrekt som möjligt så att affären blir bra för alla inblandade.
Det finns bara en punkt där fastighetsmäklaren inte är opartisk och det är i frågan om priset. På denna punkt skall fastighetsmäklaren tillvarata säljarens intresse av att få ut så mycket som möjligt för sin bostad. Men givetvis får detta inte ske med oskäliga metoder.

Tack och lov har vi i Sverige hög kvalitet på våra fastighetsmäklare.

Är man som spekulant intresserad av en bostad, meddela fastighetsmäklaren detta i ett tidigt skede, gärna redan innan visningen.
Då minimerar man risken att en spekulant köper bostadsrätten redan innan man själv haft chansen att se den.
Det är väldigt trist att ställa in sig på en visning för att sedan se att den är inställd på grund av att bostaden har blivit såld.
Detta är dock något som sker och därför inget fastighetsmäklaren kan undvika.

Är det så att en spekulant lämnar ett bud innan första visningen har fastighetsmäklaren en skyldighet att framföra detta till säljaren. Om säljaren då fattar beslut om att sälja så är det mäklarens uppgift att sköta affären utifrån det och färdigställa de handlingar som krävs. Då måste också mäklaren ställa in visningen.
Om flera spekulanter från början anmält intresse och meddelat att man vill komma på visning kan säljarens beslut bli ett annat. Säljaren väntar då kanske med att fatta beslutet till efter visningen så att alla som är intresserade för en chans.

Se fastighetsmäklaren som en samarbetspartner och ha en dialog med denne under hela processen, det underlättar hela köpet och gör köpet till en trevligare upplevelse.