Förvaltaren och dennes roll

Bostadsrättsföreningens styrelse är människor som utses på ett årsmöte/ en årsstämma att leda föreningen under det kommande året. Att sitta i föreningens styrelse är i de flesta fall inget heltidsarbete och styrelseledamöterna har för det mesta ingen utbildning i att sköta om fastigheter.

För att ta hand om fastigheten har de flesta föreningar en förvaltare. Förvaltarens uppgift kan vara av olika slag. Vissa har enbart ekonomisk förvaltning, vilket innebär att man har en förvaltare som hjälper till med ekonomin i föreningen. Andra föreningar har såväl ekonomisk som teknisk förvaltning. Då har man dels någon som hjälper till med ekonomin men man har också någon som hjälper till med fastighetens skötsel.

Många förvaltningsbolag erbjuder paketlösningar med all typ av förvaltning eller också väljer föreningen själv vilka delar man har behov av. Behovet brukar styras av vilka resurser man har i föreningen samt hur stor föreningen är.

I Sverige finns såväl väldigt stora förvaltningsbolag som mindre privata aktörer. Vad man som förening väljer är upp till föreningen själv och beror i de flesta fall på föreningens storlek. Rent generellt kan man säga att förvaltningsbolagen i Sverige har ett väldigt gott rykte och kan sin sak.

Det är styrelsens uppgift att se till att man har en förvaltare som uppfyller de behov som föreningen har och det är också styrelsens uppgift att hålla avtalet med förvaltaren uppdaterat. Vidare bör styrelsen med jämna mellanrum konkurrensutsätta förvaltaren och se som att man har rätt tjänst till rätt pris.

Har man som bostadsrättsinnehavare frågor kring förvaltningen bör man i första hand vända sig till sin styrelse. Det samma gäller om man undrar vem förvaltaren är och hur man får kontakt med företaget.

Det man dock skall komma ihåg är att förvaltaren arbetar på uppdrag av styrelsen. Därför är förvaltaren inte ett stöd för den enskilde bostadsrättsinnehavaren vid en konflikt med styrelsen. Tillhandahåller förvaltaren juridisk förvaltning är den hjälpen tillgänglig för styrelsen, inte för den enskilde bostadsrättsinnehavaren.

I de flesta ärenden som Bostadsrättsägarna driver då enskilda bostadsrättsinnehavare hamnat i konflikt med sin styrelse är styrelsens ombud en jurist från föreningens förvaltare.