Juridisk hjälp till förmånligt pris
 


Inom ramen för medlemskapet i Bostadsrättsägarnas Riksförbund ingår möjlighet till juridisk hjälp enligt den s.k. rättshjälpstaxan. Det innebär att ditt försäkringsbolag generellt täcker större delen av juristens arbete. 

Dessutom säkerställer vi att juristen har rätt kompetens för ärendet.
Du kan nå dem direkt med dina frågor. Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer så att de kan hjälpa dig med din fråga. Emaila info@bostadsrattsagarna.com

Bildombudsmannen Staffan Teste AB

Juridisk hjälp för procent.
Staffan Teste Bildombudsmannen AB har sedan en tid hjälpt bostadsrättsinnehavare medlemmar hos Bostadsrättsägarnas Riksförbund med olika problem och tvister. Teste har som jur.kand. valt att arbeta efter amerikansk modell dvs. för mindre mål betalar klienten en startavgift och endast 1/3-del plus moms av den summa som klienten erhåller. Telefonrådgivning sker utan kostnad.

Är det större mål som omfattas av bostadsrättsägarens rättsskydd i hemförsäkringen  räcker den ersättning klienten får ut därifrån som betalning. Teste har flera ärenden pågående just för medlemmar hos Bostadsrättsägarnas Riksförbund.

Staffan Teste har arbetat med juridiska frågor sedan 1995, specialiserat sig på upphovsrättsfrågor där bolaget varit ombud i över 1 000 tvister , uppemot 200 domar i domstol bl.a. 3 mål i Högsta domstolen, som i två fall vunnits av Testes klienter, se www.bildombudsmannen.se

Genom åren har Teste också framgångsrikt varit ombud i bostadsmål, fastighetsmål (vunnit två mål i mark- och miljööverdomstolen (Svea Hovrätt), fastighetsdomstolen och kammarrätten. Bildombudsmannen AB arbetar med flera juriststuderande arbetande på timtid.Vill du läsa mer om Teste själv se http://www.bildombudsmannen.se/sv/content/staffan-teste-jur-kand