Juridisk hjälp
Inom ramen för medlemskapet i Bostadsrättsägarnas Riksförbund ingår möjlighet till juridisk hjälp enligt den taxa försäkringsbolagen anger för hemförsäkring. Det innebär att ditt försäkringsbolag generellt täcker större delen av juristens arbete. 
Dessutom säkerställer vi att juristen har rätt kompetens för ärendet.
Du kan nå dem direkt med dina frågor. Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer så att de kan hjälpa dig med din fråga. Emaila info@bostadsrattsagarna.com

Bildombudsmannen i Sverige AB

Staffan Teste Bildombudsmannen AB har sedan en 2016 hjälpt bostadsrättsinnehavare medlemmar hos Bostadsrättsägarnas Riksförbund med olika problem och tvister.  Telefonrådgivning 08/7787814 sker utan kostnad.

Är det större mål som omfattas av bostadsrättsägarens rättsskydd i hemförsäkringen accepteras den ersättning som försäkringsbolagen anger. Teste har flera ärenden pågående just för medlemmar hos Bostadsrättsägarnas Riksförbund.

Staffan Teste har arbetat med juridiska frågor sedan 1995, specialiserat sig på bl.a. upphovsrättsfrågor där bolaget varit ombud i över 1 000 tvister , uppemot 200 domar i domstol bl.a. 6 mål i Högsta domstolen, som i tre fall vunnits av Testes klienter, se www.bildombudsmannen.se  samt ett mål i Europadomstolen.

Genom åren har Teste också framgångsrikt varit ombud i bostadsmål, fastighetsmål (vunnit två mål i mark- och miljööverdomstolen (Svea Hovrätt), fastighetsdomstolen och kammarrätten. Bildombudsmannen AB arbetar med  juriststuderande arbetande på timtid.Vill du läsa mer om Teste själv se http://www.bildombudsmannen.se/sv/content/staffan-teste-jur-kand

JURIDIKSTUDERANDE VÄLKOMNAS ATT SÄNDA INTRESSEANMÄLAN TILL INFO@BOSTADSRATTSAGARNA.COM