Föreningens styrelse

För att fatta beslut i det löpande underhållet av föreningen utses en styrelse. Man utser styrelsen på årsmötet/årsstämman och ger styrelseledamöterna förtroendet att ta hand om föreningens löpande frågor.

Enligt lag måste en styrelse ha minst tre ledamöter.
En make eller sambo har rätt att sitta med i styrelsen utan att själv vara medlem i föreningen. Samma sak gäller för förmyndaren och juridiska personer som äger en bostadsrätt i huset. Där kan en ställföreträdare som företaget utsett också sitta i styrelsen om stämman så önskar.

Om stadgarna tillåter kan även andra utomstående sitta med i styrelsen.

Styrelsen konstituerar sig själv och stämman behöver inte utse vem som skall göra vad inom styrelsen. Skulle dock stämman besluta vem som skall vara ordförande, kassör och sekreterare skall detta gälla.

Suppleanter måste inte utses om man inte vill men många gånger kan det vara nödvändigt då stadgarna kräver detta.